Kullanım Koşulları

Son Güncelleme Tarihi: 01.12.2023

İnternet sitemize (“Site”) hoş geldiniz. Bu metin (içerisinde atıfta bulunulan diğer belgeler ile birlikte) (www.hemdenasil.com) alan adlı Site’mizin kullanım koşullarını içerir (“Kullanım Koşulları”). Site’de sunulan içerik Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.’ne (bundan sonra “Roche” olarak anılacaktır) ait olup Roche tarafından işletilmekte ve Site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Roche’a aittir.

Site’ye erişiminiz ve Site’yi kullanımınız yürürlükteki mevzuata ve bu Kullanım Koşulları’na ve Gizlilik Politikası’na tâbidir. Site’yi kullanmaya başlamadan önce lütfen Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okuyunuz. Site’yi kullanmanız, Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğiniz ve yasal olarak bununla bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmiyorsanız, lütfen Site’yi kullanmayınız veya Site’ye erişmeyiniz. Roche, gerekli gördüğü hallerde Kullanım Koşulları’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu güncellemeleri gözden geçirmek için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmelisiniz.

Hakkımızda

Site’nin, yer sağlayıcı olarak hizmet verdiği sayfalar haricinde, bütün içeriği Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi’ne ("Roche") aittir veya onun tarafından kontrol edilir ve bu içerikler uluslararası telif hakları yasalarıyla korunur. Roche, Türkiye’de İstanbul Ticaret Odası’na 68304 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0735001546600018 olan ve kayıtlı merkezi Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No:4D / 101 Maslak 34396 Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan bir anonim şirketidir.

Tanımlar

Site: Roche tarafından belirlenen içeriklerin sunulduğu www.hemdenasil.com) adresli internet sitesidir.

Ziyaretçi: Site’yi kullanan sanal, gerçek veya tüzel kişi tüm kullanıcılar.

İçerik: Site’de yayınlanan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam vb. yazılı, görsel ve işitsel imgeler.

Link: Site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyaya ya da içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

Kullanımın Kapsamı

Roche, bu Kullanım Koşulları ile size Site’yi ve içeriklerini kişisel ve ticari olmayan kullanımınıza yarayan basit ve devredilemez lisans dışında herhangi bir lisans, sahibi olduğu patent/faydalı model, endüstriyel tasarım, telif ve markalarının kullanım hakkını veya devrini vermemektedir. Site’de görüntülenen içerikleri ancak bu içeriklere ilişkin telif haklarımız ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarımıza ilişkin bütün uyarıları yapmak suretiyle ve ticari olmayan ve kişisel kullanım amaçlarıyla indirebilirsiniz. Buna karşılık Site’deki metin, ses ve görseller de dâhil olmak üzere içeriği Roche'un yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, iletilemez, tekrar kullanılamaz, tekrar gönderilemez ve pazarlanamaz.

Site, Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, Roche, Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricindeki yerlerde Site’de yer alan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğine ilişkin bir beyanda bulunmamakta ve Site’nin içeriğinin hukuka aykırı olarak kabul edilmekte olduğu yerlerde kullanılması yasaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından bu Site’ye erişmeye çalışan kişiler bunu kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olup geçerli ulusal kanunların uygulanmasından kendileri sorumlu bulunmaktadır.

Site’de yer alan içerikleri ve diğer indirilebilir materyalleri dâhili kişisel kullanımınız için indirebilir, görüntüleyebilir, kopyalayabilir ve çıktısını alabilirsiniz, ancak bunun için aşağıda belirtilen şartları sağlamanız gerekmektedir:

  • Hiçbir içerik herhangi bir surette değiştirilmemelidir;
  • Hiçbir grafik yanında yer alan yazıdan ayrı kullanılmamalıdır;
  • Telif hakkı ve marka uyarıları tüm nüshalarda yer almalıdır ve Site’yi materyallerin kaynağı olarak kabul etmeniz gerekmektedir; ve
  • İçeriklerin nüshalarını sağlayacağınız tüm kişiler de bu sınırlamalardan haberdar edilmelidir.

İndirme, görüntüleme, kopyalama, çıktı alma veya kullanma neticesinde tarafınıza herhangi bir içerikle ilgili olarak hiçbir hak, mülkiyet ya da menfaat devredilmiş olmaz. Roche’un yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde Site’nin veya içeriklerinin tamamını veya bir kısmını yeniden üretemez (yukarıda belirtilenler hariç), yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, gösteremez, değiştiremez, bunlardan türev eserler yaratamaz, satamaz, pazarlayamaz ya da kötüye kullanamazsınız. Site’nin yönetildiği bilgisayar sistemine veya Site’ye zarar verebilecek herhangi bir davranışta bulunmamak için gerekli özeni göstermek zorundasınız.

Sağlanan İçerik ve Bilgi Paylaşımı

Site’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, raporlar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin dizaynı Roche ve Roche’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Bu Site’ye ilişkin her tür veritabanı, yazılım kodları, html kodu vb. tüm diğer kodlar ile site içeriğinde bulunan makalelerin, tasarımların, resimlerin, sunumların, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Ziyaretçiler, yukarıda sınırlı olmamak üzere sayılan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ziyaretçiler, Roche hizmetlerini, Roche bilgilerini ve Roche’un telif haklarına tâbi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Roche hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

Fikri ve Sınai Haklar

Site’de görmekte ya da okumakta olduğunuz her şeyin aksi belirtilmedikçe telif hakkı koruması kapsamındadır ve Roche'un yazılı izni olmaksızın burada belirtilen hüküm ve koşullara aykırı olarak kullanılamaz. Roche, Site’de görüntülenen içeriklerin Roche'un bağlı işletmeleri dışındaki üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti etmemektedir.

Site’de görüntülenmekte olan tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları (topluca “Markalar” olarak anılacaktır) tescilli ya da tescilsiz olarak Roche Grubu’na veya bir Roche Grubu Üyesi'ne ait olabilir. Site’de yer alan, referans verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Site’de bulunan hiçbir şey herhangi bir marka lisans veya kullanım hakkı verildiğine ilişkin örtülü kabul anlamına gelmemektedir. Site’de görüntülenen Markalar’ın ya da diğer içeriğin kullanımı burada belirtilen istisnalar dışında tamamıyla yasaklanmıştır. Roche'un fikri mülkiyet haklarını cezai takibat da dahil olmak üzere mevzuatta yer alan en geniş kapsam dahilinde kullandığını bilmeniz gerekmektedir.

Sorumluluk Reddi

Roche, doğru ve güncel bilgilere yer vermek adına büyük çaba sarf etse de, Site’de verilen bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni olarak herhangi bir beyanda bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir garanti veya teminat vermemektedir.

Yukarıda belirtilenlere halel gelmeksizin, Site’de yer alan tüm içerikler hiçbir garanti veya koşul olmadan “olduğu gibi” sağlanmaktadır, Site’ye ilişkin olarak doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti veya koşulu taahhüt etmemektedir.

Site’nin kullanımı ve Site’yi ziyaret etme nedeniyle ortaya çıkan zararlar sizin sorumluluğunuz altında bulunmaktadır. Ne Roche ne de bu Site’nin oluşturulmasını veya sunulmasını sağlayan diğer kişiler Site’ye erişiminiz ya da Site’yi kullanmanız nedeniyle ortaya çıkan hiçbir zarardan dolayı sorumlu bulunmamaktadır. Site’ye erişiminiz, Site’yi kullanımınız ya da Site’de gezinmeniz ya da yer alan içeriklerin, metinlerin, ses ya da görsellerin indirilmesi sırasında bilgisayarınıza ya da diğer mülkiyetinize bulaşabilecek virüslerden ya da meydana gelebilecek zararlardan sorumlu bulunmamaktadır.

Yer Sağlayıcı Olduğumuz Sayfalar

Site içerisindeki bazı sayfaların içerikleri üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfalar için 5651 sayılı Kanun gereğince Roche yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir ve içeriklere yönelik herhangi bir müdahale, denetim veya kontrol yetkisi bulunmamaktadır. Bu sayfalardaki içeriklere ilişkin olarak 5651 sayılı Kanun gereğince yer sağlayıcı olmamızdan kaynaklanan yükümlülükler dışında herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Bağlantılar

Bu Site, içeriği Roche’un kontrolünde bulunmayan başka web sitelerine ait “köprü” ya da “link” adı verilen bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf sayfalarına bu bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak için verilmiştir.

Bu web sitelerinin içeriklerinden, toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesinden, kullanımından veya ifşa edilmesinden Roche sorumlu değildir. Bu sitelerin kullanımı esnasında oluşabilecek hata, kesinti vb. durumlarla ilgili Roche hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Benzer biçimde başka sitelerden Roche’un izni olsun ya da olmasın www.hemdenasil.com) sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Roche’un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Site, Roche tarafından belirtilmedikçe, herhangi spesifik bir tüzel kişilikle ilişkili değildir ve böyle bir tarafça desteklenmemektedir. Bu bağlantılara tıklamakla, Roche internet sitesinden ayrılmış ve tamamen müstakil olan diğer bir internet sitesine gitmiş olacaksınız. Roche bu bağlantıları ziyaretçilerimize hizmet olarak sağlamaktadır; fakat hiçbir editoryal denetim gerçekleştirmez, bunun için hiçbir sorumluluk üstlenmez ve doğruluğu, uygunluğu veya diğer internet sitelerinde yer alan bilgilerin diğer yönleri hakkında herhangi bir taahhütte bulunmaz.

Bağlantı verilen internet sitelerindeki bilgiler ve içerikler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan metinlerden farklı olabilir ve bu siteler Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine uyumlu olmayabilir. Herhangi bir bağlantının varlığı sadece okuyucuya potansiyel bir ilgi sunma amacını taşır, fakat Roche tarafından bağlantı verilen internet sitesine destek sağlandığı veya onay verildiği anlamına gelmez. Ziyaret ettiğiniz diğer tüm internet sitelerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını kontrol etmek kendi sorumluluğunuzdadır.

Roche, aşağıdaki şartları karşılamaları kaydıyla Site’ye link vermek isteyen herkese izin verir:

  • Link vermeden önce Roche'ın yazılı onayı alınmalıdır.
  • Linkler internet sitesinin ana sayfasına yönelik olarak tercih önermelidir (sayfalar değiştiğinde linklerin kesilmesini önlemek maksadıyla);
  • İnternet sitesinde herhangi bir çerçeve ya da sınır oluşturulmamalıdır;
  • Link vermek istenilen internet sitesi ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olmalı ve nahoş ya da saldırgan olduğu düşünülebilecek bir içerik içermemelidir; ve
  • Diğer herhangi bir internet sitesi, ürün veya hizmet ile ilgili olduğumuz veya desteklediğimiz ima edilmemelidir.

Tabbi Tavsiye İçermemesi

Bu Site, sağlık hizmeti vermemekte, herhangi bir ilaç kullanımı ya da tedavi yöntemini önermemektedir. Site’mizde paylaşılan bilgiler, bu firmalar tarafından üretilen ilaçların kullanılması yönünde hiçbir tavsiye içermemektedir.

Bu Site’de verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya ait olup bilgilerin hatalı şekilde yorumlanmasından ve paylaşılmasından kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili Roche sorumluluk kabul etmemektedir.

Bunun yanı sıra, Site’de yer verilen bilgiler kesinlikle sağlık mesleği mensupları tarafından verilen hizmet veya önerilerin yerine geçmeyi amaçlamamaktadır. Bu tür bir hizmete ya da öneriye ihtiyaç duymanız halinde derhal sağlık mesleği mensuplarına başvurmanız gerekmektedir.

Güvenlik

Site’mize izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak adına Roche tarafından gerekli teknik önlemler alınmaktadır. Ancak alınan önemlere rağmen siteye siber saldırı vb. eylemler gerçekleştirilebilir.

Site’nin bilgisayar virüslerinden ya da diğer zararlı bilgisayar programlarından arınmış olduğundan emin olmak için gerekli adımları atarız. Fakat internetin doğası uyarınca bilgisayarlarınızı, mobil cihazınızı ve verilerinizi korumak için uygun güvenlik duvarı ve anti-virüs yazılım programlarını kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Site’nin kullanabileceğiniz herhangi bir donanım veya yazılımla uyumlu olacağını garanti etmiyoruz. Makul kontrolümüz dışında meydana gelebilecek her türlü olaydan dolayı maruz kalacağınız kayıp ve zararlardan tarafınıza karşı sorumlu değiliz.

Roche bu gibi durumlarda siteye erişiminizle bağlantılı olarak bilgisayarınızın veya diğer donanımınızın görebileceği zararlarla ve/veya bilgisayarınıza bulaşabilecek virüslerle ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Ziyaretçiler, Site’yi ziyaret ettiklerinde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar.

Gizlilik

Bizimle paylaştığınız veya Site aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Site’de yer alan “Gizlilik Politikası” bağlantısına tıklayarak ulaşabileceğiniz gizlilik politikamız (“Gizlilik Politikası”) kapsamında yönetilir. Kişisel verilerinizi nasıl elde ettiğimiz, ne amaçla kullandığımız ve aldığımız tedbirler gibi tüm konular hakkında detaylı bilgi için Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz. Bu Kullanım Koşulları’na Gizlilik Politikası'nın hüküm ve koşulları da dâhildir.

Elektronik iletişimdeki tüm kişisel tanımlayıcı bilgiler Gizlilik Politikası’na tâbidir. Site’ye iletmiş ya da göndermiş olduğunuz herhangi bir şeyin sadece Roche ya da bağlı ortaklıkları tarafından çoğaltma, ifşa, iletim, yeniden iletim, yayımlama, yayma, neşriyat veya postalama amaçlarını da kapsayan çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, Roche, elektronik erişim içeriğinde ifşa edilen her tür fikir, yenilik, kavram, teknik veya teknik bilgi (know-how) dâhil olmak üzere, her türlü bilgiyi, herhangi bir amaçla kullanabilecek veya kopyalayabilecektir.

Çerezler

Site’nin etkin bir şekilde çalışması, istatistik ve analiz çalışmaları için çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanmaktayız. Site kapsamında kullandığımız çerezler ve benzeri diğer izleme teknolojileri “Çerez Politikası” bağlantısına tıklayarak ulaşabileceğiniz çerez politikamız (“Çerez Politikası”) kapsamında yönetilir. Çerezler ve benzeri diğer izleme teknolojilerini ne amaçla ve nasıl kullandığımız hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz. Bu Kullanım Koşulları’na Çerez Politikasının hüküm ve koşulları da dâhildir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Roche işbu Gizlilik Politikasını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlarda Roche’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Geçerli Hukuk

Bu Kullanım Koşulları ve uygulanması, kanunlar çatışması hükümleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbidir. Site’ye erişiminiz ya da Site’yi kullanmanızdan kaynaklanan tüm talep ve dava haklarının bu gibi bir hakkın doğumu veya ortaya çıkmasından sonra en geç iki (2) yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir.

İletişim

Bu Kullanım Koşulları veya Site hakkındaki soru, yorum ve taleplerinizle ilgili olarak aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinize ilişkin olarak Roche Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu incelemenizi tavsiye ederiz.

Ticari Unvan : Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi

MERSİS No. : 0735001546600018

Merkez Adresi : Uniq İstanbul, Ayazağa Cad. No.4 D/101 Maslak 34396 Sarıyer, İstanbul

Telefon : +90 212 366 90 00

KEP Adresi[email protected]

Site Sorumlusu : Zeynep Savaş - Hande Hazinedaroğlu