Kadınlarda Hemofili

Kadınlarda hemofili görülür mü?

Yıllar boyunca insanlar hemofilinin yalnızca erkeklerde görüldüğüne, kadınların sadece taşıyıcı olup hemofili semptomlarına sahip olamayacağına inanıyorlardı. Bugün biliyoruz ki hemofili taşıyıcılarının bir kısmında da hemofili semptomları görülebiliyor.1,2

Taşıyıcı kadınlar genellikle normal bir X kromozomları olduğundan ciddi kanama sorunlarını önleyecek kadar yeterli pıhtılaşma faktörüne sahiptir. Taşıyıcı kadınların yaklaşık 1/3'ünün faktör düzeyi %60'ın altındadır ve bu kişilerde anormal kanamalar görülebilir. Çoğu vakada taşıyıcılar hafif hemofilik erkek bireylerde görülen semptomlar gösterirler; fakat uzayan veya ağır geçen âdet kanamaları gibi kadınlara özgü semptomlar da görülebilir.3

Çok nadir olarak bir kız çocuğu hemofili ile doğabilir. Bu durum, kızın babasında hemofili olup annesinin taşıyıcı olması halinde mümkündür.2,3

Semptomatik taşıyıcı ve hemofilik kadınlarda;3

  • En ufak darbede kanamalar
  • Cerrahi girişimler sırasında ve sonrasında uzayan kanamalar,
  • Travma sonrası ciddi kanamalar,
  • Ağır geçen ve uzayan âdet kanamalarıyla birlikte demir takviyesi ve hatta histerektomi ihtiyacı,
  • Postpartum (doğum sonrası) kanamalar görülebilir.

Daha fazla bilgi almak için uzman hekim videosunu izleyebilirsiniz.

Referanslar: 1. Hemophilia-U.S. National Library of Medicine https://ghr.nlm.nih.gov/condition/hemophilia#statistics (Erişim Tarihi: 19.03.2020). 2. Frequently Asked Questions About Hemophilia- National Hemophilia Foundation. https://www.hemophilia.org/walk/docs/NHFFAQs.pdf (Erişim Tarihi: 23.03.2020) 3. Taşıyıcılık ve Kadın Hemofilikler - Türkiye Hemofili Derneği http://www.turkhemoder.org/sayfa/27/tasiyicilik-ve-kadin-hemofilikler (Erişim Tarihi: 19.03.2020).