Hemofili Tanısı ve İlk Yıllar

Hemofili, hemofilili bireyi ve tüm yakınlarını yaşam boyunca etkileyen bir durumdur.1

Hem de Nasıl - Hemofili Tanısı ve İlk Yıllar

Teşhis konulduktan sonra aile ve çocuk için psikolojik olarak zor bir süreç başlıyor. Hemofilili çocuk büyürken bu durum da devam ediyor. Değişen aile koşulları bu süreci daha zorlaştırabiliyor. Boşanma, ailede ölüm, okul sorunları, finansal sorunları gibi ailevi diğer zorluklar, kişinin ve ailesinin hemofili bakımına katılma veya bir tedavi planına uyma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebiliyor. 1

Hem de Nasıl - Hemofili Tanısı ve İlk Yıllar

Ergenlik de hemofilili bireylerde çoğu zaman zorluklarla dolu bir geçiş dönemdir. Ergenlik dönemindeki hemofilili bireyler, ebeveynleri tarafından aşırı korumacı davranıldığı için isyan edip sağlıkları ile ilgili risk alabilirler. Bu, ergenliğin normal bir özelliği olsa da ciddi zarar görme potansiyelinin artması nedeniyle hemofili olan bir ergen için daha önemli bir süreçtir.2

Hemofilili bir bireyin ebeveyni olmak size bazen psikolojik ve duygusal olarak ağır gelebilir. Bununla başa çıkmak için aileniz ve çevreniz dışından birileriyle konuşmak yardımcı olabilir.3

Hem hemofilili hem de yakınları, inhibitör gelişimi nedeniyle de birçok zorlukla karşı karşıyadır. İnhibitör gelişimi ile ilişkili devam eden maddi ve duygusal mücadeleler, kişisel ve ailesel sorunları etkileyebilir. İnhibitör gelişimi sıklıkla çocuklarda ve ergenlerde meydana geldiğinden genellikle psikososyal bir etkisi vardır. Bu dönemlerde doktorların ve diğer profesyonellerin desteğini almak önemlidir.4

Referanslar:

1. Psychosocial Implications of Hemophilia- Centers for Disease Control Prevention https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/course/page249.html (Erişim Tarihi:01.03.2020) 2. Adolescent Issues- Centers for Disease Control Prevention https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/course/page2133.html (Erişim Tarihi:01.03.2020) 3. The Haemophilia Society: Supporting you every step of the way- The Haemophilia Society https://haemophilia.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/newly_diagnosed_children_and_their_families.pdf (Erişim Tarihi:01.03.2020) 4. Social & Emotional Concerns- National Hemophilia Foundation for all bleeding disorders https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Inhibitors-Other-Complications/Inhibitors-for-Providers/Social-Emotional-Concerns (Erişim Tarihi:01.03.2020)