Hemofilili Çocuklar için Ağrı Yönetimi

Hemofilili çocuklarda eklem ağrıları akut veya kronik olabilir.1

Hem de Nasıl - Hemofilili Çocuklar için Ağrı Yönetimi

Eklem ve kaslardaki kanamalar akut ağrıya neden olur. Bu nedenle ağrı, başlangıçta aktif eklem (veya diğer) kanamalarının erken uyarı işareti olarak işlev görebilir.1

Hemofilide ağrı yönetimi, ağrının yükünü azaltmak için çok önemlidir. Ağrı yönetimi stratejileri:1-3

Akut ağrıyı en aza indirmek için hızlı kanama kontrolü

Geçmeyen ağrılar iyileşmeye engel olabilir ve akut ağrıyı kronik bir soruna dönüştürebilir. Etkili profilaksi, kanama sıklığını önlemek veya azaltmak için önemlidir. Akut kanamaların hızlı tedavisi kanamaya bağlı ağrıdan kurtulmayı sağlar.1

Akut veya kronik ağrı için ağrı kesici kullanımı

Hemofili nedeniyle oluşan ağrılarda kullanılabilecek ağrı kesiciler hastalık seyrine göre değişebileceğinden hekiminize danışarak çocuğunuz için en doğru ilacı kullanmanız gerekmektedir.1

Farmakolojik olmayan girişimler

İlaç olmayan bazı müdahalelerin de ağrı yönetimi için kullanılabileceğini unutmayın. Bunlardan biri de RICE (Rest-istirahat, Ice-buz, Compression-kompresyon, Elevation-yukarıda tutma) uygulamasıdır.2

Buz uygulaması damarları büzüp kanamanın ve ağrının azalmasını sağlar. Bu yüzden direkt deriye temas ettirmeden yaklaşık 20 dakika kadar bölgeye buz uygulaması yapmak önerilen uygulamalardandır.2,3

Çocuklar genellikle ebeveynlerinin korkularını yansıtır. Bu nedenle ebeveyn, kanamalardan ve tedavilerden korkuyorsa o zaman çocuk da korku duymayı öğrenir. Bu bakımdan ebeveynlerin çocuklarının normal hayatlarını yaşamalarına ve küçük riskler almasına izin verebilmesi son derece değerlidir.1,3

Referanslar:

1. Auerswald G., et al. Blood Coagul Fibrinolysis. 2016; 27(8): 845–854. 2. Pain Management Strategies- Hemaware The Bleeding Disorders Magazine https://hemaware.org/mind-body/pain-management-strategies (Erişim Tarihi: 27.03.2020). 3. A Guide for Families. Management of Bleeds, Chapter 4- Canadian Hemophilia Society https://www.hemophilia.ca/files/Chapter%2004.pdf (Erişim Tarihi: 27.03.2020).