Eğitim

Hemofilili bireyler için okul yılları ilerledikçe gelecek planlaması, meslek seçimi ve ve sınavlara hazırlıklar gündeme gelmeye başlayacaktır.1

Hem de Nasıl - Eğitim

Hemofilili çocukların kanamalar nedeniyle eğitimlerinin aksamaması, fark edilen kanamalara erken müdahale edilmesi ve daha önemlisi çocuğun kişilik gelişiminde ve iletişim becerilerinde çok önemli yeri olan okul yaşamında sunulan sosyal olanaklardan mahrum kalmaması için öğretmenlere ve okul idaresine de önemli görev düşmektedir.1,2

Hem de Nasıl - Eğitim

Okul Devamsızlıkları: Kanama bozukluğu olan ögrenciler tedavilerini düzenli sürdürseler bile spontan kanamalar nedeniyle bazen derslerine devam edemeyebilirler. Bu nedenle öğretmenlerinin ve arkadaşlarının desteği önemlidir. Okul yönetimi ve öğretmenler, kanama olayları ve devamsızlık durumu ile ilgili aile tarafından bilgilendirilmelidir.2

Hem de Nasıl - Eğitim

Öğretmenlerin Farkındalığı: Hemofilili öğrenciler ve ebeveynleri hemofili hakkında kimi ne kadar bilgilendirecekleri konusunda pek emin olamayabilirler. Hemofilili öğrencilerle düzenli temasta bulunan tüm okul personelinin ve arkadaşlarının hemofili hakkında bilgilendirilmesi, kanama durumunda yapılacakların öğrenilmesi önemlidir. Öğretmenlerin acil kanamalara karşı mutlaka eylem planları olması gereklidir.2

Nelere dikkat etmelisiniz?3


• Hemofilili öğrencinin hemofili kartları daima yanlarında olmalıdır.
• Okuldaki öğretmenin "hemofili" tanısından haberi olmalıdır.
• Öğretmen, nazik bir şekilde çocuğu diğer çocuklardan izole etmeden kollaması konusunda bilgilendirilmelidir.
• Öğretmenleri ve arkadaşları hemofilinin bulaşıcı bir hastalık olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.
• Kamplara, tatile, gezilere giderken kullanılan ilaçlar, hastane raporları ve hemofili kimlik kartları bulundurulmalıdır.
• Çocuğun/gencin hastalığına ilişkin duygularını anlatmasına izin verilmelidir.
• Sosyal beceri kazandığı, başarı duygusunun geliştiği eğitim döneminde aile, okul ve sağlık ekibi işbirliği içinde olmalıdır.
Referanslar:

1. Kavaklı K. HEMOFILI REHBERI 2014. 2. Baskı. 2. The school toolkit for people with bleeding disorders- Steps for Living https://stepsforliving.hemophilia.org/sites/all/themes/stepsforliving/pdf/schooltoolkit.pdf (Erişim Tarihi: 04.03.2020) 3. Senol, S. Hemofili Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımları. Ege Üniversitesi Hemsirelik Fakültesi Dergisi. 2001;17.3: 97-104.