Aile Hayatı

Hemofilinin aile üzerine etkisi nedir?

Hemofili tanısı konduğunda aile çoğu kez şok yaşar. Tanıya inanmak istemez, inkar duyguları hakimdir. Reaksiyon gösterirler, hüzün ve gözyaşı vardır. Bunun nedeni hastalığın iyileşmesine ilişkin konular, ailenin diğer bireyleri için duyulan endişe, çocuklarının hastalıklarından ötürü hissedilen suçluluk duygusu ve ekonomik kaygılardır.1

Multidispliner bir hastalık olması sebebiyle tedavi merkezleri de hemofili hastalarının hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Deneyimli sağlık çalışanları ile hasta ve ailenin el birliği tedavi sürecini kısaltacağı gibi yaşantıları daha sağlıklı ve kolay olacaktır. Hemofili bir hastalıktan çok bir yaşam tarzı olmalıdır.2

Daha fazla bilgi almak için uzman hekim videosunu izleyebilirsiniz.

Referanslar: 1. The Haemophilia Society: Supporting you every step of the way- The Haemophilia Society https://haemophilia.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/newly_diagnosed_children_and_their_families.pdf (Erişim Tarihi:01.03.2020) 2. Synergy İn Haemophilia Congress Book. 2. Baskı ISBN: 978-605-64753-7-5. http://www.turkhemoder.org/upload/16.%20Uluslararas%C4%B1%20Hemofili%20Kongresi-rev2.pdf (Erişim Tarihi:01.03.2020)