Okulda Alınması Gereken Önlemler

Hemofilik öğrenciler için okulda alınması gereken önlemler

Hem de Nasıl - Okulda Alınması Gereken Önlemler

Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için okulda yapılması gereken özel düzenlemeler hakkında ebeveynler, çocuğun bakımı ile ilgilenenler veya hemofili hemşiresi ile konuşulmalıdır.

**Aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: **

• Gerektiği durumda ilaç uygulanabilmesi için ebeveynlerin ve çocuğun bakımı ile ilgilenenlerin okul binalarına erişimi açık olmalıdır.

• Okul binalarında bulundurulan her türlü ilaç ve ekipman güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Gerekirse ilaçların soğuk koşullarda saklanması sağlanmalıdır.

• Kesici aletler ve tıbbi atıklar ortalıkta bırakılmamalı ve güvenli şekilde imha edilmelidir.

• Çocuğun kanama bozukluğu kartının bir kopyası okul dosyasında da bulundurulmalıdır. • Çocuğun ebeveynlerinin/bakımı ile ilgilenenlerin, hematoloğunun, hemşiresinin ve tedavi merkezinin iletişim bilgileri alınmalıdır.

• Çocuğun koltuk değneği ve engelli tuvaletine erişim gibi ihtiyaç duyabileceği ek destekler için ebeveyni ile görüşülmelidir.

Referanslar:

1. Hemofili Rehberi 2014 http://egehemoder.org/Hemofili_Rehberi_2014.pdf Erişim Tarihi:12.10.2022

2. The Haemophilia Society (2020). Bleeding Disorders and Schools. Available at: https://haemophilia.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/schools_booklet-1.pdf Erişim Tarihi: 12.10.2022.