Hemofilik Çocuklar Günlük Yaşantısına Nasıl Devam Edecek?

Koruma tedavisi alan hemofilik çocuklar günlük yaşantısına devam edebilir mi?

Profilakside (koruyucu tedavide) temel amaç; düzenli, aralıklı veya devamlı yerine koyma yöntemi ile faktör düzeyine göre ağır hemofilili olguların orta-hafif hemofili düzeyine getirilmesidir. Aynı zamanda amaç, düzenli olarak eksik faktörün yerine konması ile yaşamın en erken dönemlerinde, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek fiziksel ve psikolojik sorunların gelişmesini engellemektir.1 Çocuğunuzun ileride kendi kararlarını verebileceği yaşa gelene kadar profilaksinin (koruyucu tedavilerin) başlamasında ve tedavi planını takip etmede ailenin rolü büyüktür.2 Profilaksi çocuğun günlük yaşantısında aktif olduğu günlerde uygulanırsa bu zamanlarda kanamaya karşı maksimum koruma sağlanabilir.3 Araştırmalar, profilaksinin (koruyucu tedavilerin) çocuklara eklem zararı olmadan erişkinliğe ulaşmaları için en iyi şansı verdiğini göstermektedir.3 Primer profilaksi tedavisi ile kanama başladıktan sonra tedavi verilmesi yerine kanamanın önlemesi hedeflenerek herhangi bir eklem hasarının ortaya çıkması engellenebilir.4

Daha fazla bilgi almak için uzman hekim videosunu izleyebilirsiniz.

Referanslar: 1. Erişkin Hemofililerde Kanamadan Koruma Tedavisi Ulusal Kılavuzu- Thd Hemofili Bilimsel Alt Komitesi, 2012. 2. Guide for Families. The Role of Prophylaxis, Chapter 6- Canadian Hemophilia Society https://www.hemophilia.ca/files/Chapter%2006.pdf (Erişim Tarihi: 26.03.2020). 3. Understanding Haemophilia- The Haemophilia Society http://haemophilia.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Understanding_haemophilia_WEB.pdf (Erişim Tarihi: 03.03.2020) 4. Myths and Facts About Hemophilia- Midwest Hemophilia Association https://midwesthemophilia.org/what-is-hemophilia-bleeding-disorders/hemophilia-blood-disordersfacts-myths/ (Erişim Tarihi: 27.03.2020).